close
Share with your friends

Ny udgave af Insights into IFRS

Ny udgave af Insights into IFRS

Den nye udgave indeholder særligt udvidet vejledning

Den nye udgave indeholder særligt udvidet vejledning

IFRS windows

Tag udfordringen op

Nu hvor de nye standarder om omsætning og finansielle instrumenter er trådt i kraft og leasing nærmer sig, vil virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, blive udfordret.

Insights into IFRS kan hjælpe dig med disse udfordringer. Bogen indeholder dybdegående og letforståelig vejledning og trækker på vores IFRS-eksperters praktiske erfaring.

Den nye udgave indeholder udvidet vejledning, nye eksempler og præciseringer inden for de fleste emner, som behandles i bogen, herunder bl.a.:

• Omsætning: IFRS 15
• Finansielle instrumenter: IFRS 9
• Leasing: IFRS 16
• Dagsværdimålinger
• Konsolidering og indregning af kapitalandele i separate årsregnskaber
• Virksomhedssammenslutninger
• Værdiforringelse af ikke-finansielle aktiver
• Transaktioner mellem virksomheder under samme bestemmende indflydelse og stiftelse af nye virksomheder

Sådan bestiller du bogen

Du kan bestille bogen i papirudgave til en pris af 1.000 kr. + moms ved at sende en mail til Rikke Løntoft Egholm.

Du kan også downloade en udgave af Insights into IFRS: An overview, som giver revisionsudvalg og bestyrelser et overordnet indblik.

For yderligere spørgsmål til eller oplysninger om IFRS, kontakt Michael Sten Larsen.

 

Følg os

 

Want to do business with KPMG?

 

Tilbudsforespørgsel