Ny udgave af Insights into IFRS

Ny udgave af Insights into IFRS

Den nye udgave indeholder særligt udvidet vejledning

Den nye udgave indeholder særligt udvidet vejledning

IFRS windows

Anvendelse af IFRS-standarder på transaktioner og ordninger kan være en stor udfordring. Insights into IFRS er baseret på KPMG's erfaring med IFRS-standarder over hele verden. Vi har anvendt de mange spørgsmål, vi har fået, som grundlag for at udarbejde vejledning og fortolkning om anvendelse af IFRS-standarderne i praksis.
 

Publikationen er opdelt i emner og krydsrefererer i stort omfang til de IFRS-standarder, som er udstedt pr. 1. august 2019, og som finder anvendelse på regnskabsår, der begyndes den 1. januar 2019 eller senere. For at I kan planlægge fremadrettet, gennemgår vi også de standarder, som er udstedt, men som endnu ikke er trådt i kraft, og vi kaster lys på områder, som sandsynligvis vil gennemgå forandring i den nærmeste fremtid.

 

Indhold af Insights into IFRS, der kan fremhæves

 • Giver den indsigt, som er påkrævet for overholdelse af nuværende IFRS-krav
 • Indeholder vejledning til at udarbejde og læse årsrapporter
 • Giver en klar og grundig analyse af teknisk indhold
 • Fremkommer med eksempler fra det virkelige liv til at belyse anvendelse i praksis
 • Indeholder de seneste tendenser inden for IFRS og fokus på udvikling fremadrettet
 • Fokuserer på generelle forhold såsom virksomhedssammenslutninger og dagsværdimåling
 • Belyser specifikke poster i balance, resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse
 • Beskriver specifikke emner inden for løbende rapportering og emner af relevans for virksomheder, der skal overgå til regnskabsaflæggelse efter IFRS
 • Afdækker finansielle instrumenter
 • Indeholder en oversigt over nuværende og kommende krav.
   

Sådan bestiller du bogen

Du kan bestille bogen i papirudgave til en pris af 1.000 kr. + moms ved at sende en mail til Rikke Løntoft Egholm.

Du kan også downloade en udgave af Insights into IFRS: An overview (PDF 1MB), som giver revisionsudvalg og bestyrelser et overordnet indblik.

For yderligere spørgsmål til eller oplysninger om IFRS, kontakt Michael Sten Larsen.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel