Den nye ferielov

Den nye ferielov

Den nye ferielov, der påbegynder 1. september 2020, vil have regnskabsmæssig betydning for regnskabsår, der afsluttes efter 31. august 2019. I vores publikation behandler vi spørgsmål i relation til den regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelse, herunder eksempler på opgørelse af feriepengeforpligtelse.

1000

Kontakt os

Relateret indhold

Den nye ferielov

Den nye ferielov

En ny ferielov blev vedtaget i folketinget den 25. januar 2018. Vedtagelsen betyder, at den nuværende ferieoptjening erstattes med begrebet samtidighedsferie, der efter den nye ferielov påbegynder 1. september 2020. Ændringen vil have regnskabsmæssig betydning for regnskabsår, der afsluttes efter 31. august 2019.

Formålet med den nye ferielov har været at løse visse udfordringer i den nuværende ferieordning, hvor bl.a. forskellige optjeningsmodeller for måneds- og timelønnede har gjort administration af ferie kompleks for både lønmodtager og arbejdsgiver.

Loven er desuden gjort mere moderne og fleksibel, så den harmonerer med det danske arbejdsmarked, hvor 20-25% skifter job hvert år.

HR-relaterede forhold som eksempelvis, hvorvidt lønmodtagere er omfattet af funktionærloven, kollektive overenskomster, opsigelsesvarsler m.fl. behandles ikke.

Vi håber, du får glæde af vores publikation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller hvis du har behov for at drøfte konkrete forhold.

© 2022 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel