close
Share with your friends

Venture Pulse

Venture Pulse

KPMG's kvartalsvise globale rapport om de seneste trends i venture capital.

KPMG's kvartalsvise globale rapport om de seneste trends i venture capital.

Venture Pulse samler kvartalsvis op på de seneste udviklinger i markedet for venture capital og investeringer i hele verden. Rapporterne analyserer tendenser og giver på baggrund af KPMG's globale markedsindsigt relevante perspektiver for branchen.

Download de seneste udgaver her:

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os