close
Share with your friends

Frontiers in Finance

Frontiers in Finance

Den nyeste markedsindsigt og fremadrettede perspektiver for ledere og fagfolk inden for den finansielle sektor.

Den nyeste markedsindsigt og fremadrettede perspektiver for ledere og fagfolk

Frontiers in Finance er vores halvårlige opsamling på de nyeste markedsindsigter, tankevækkende perspektiver og sektorspecifikke udfordringer, der påvirker centrale beslutningstagere i den finansielle sektor over hele verden. Alle artikler er skrevet af brancheledende og erfarne fagfolk fra vores globale Financial Services-praksis.

Download de seneste udgaver her:

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os