Regnskabsnyt 2017

Regnskabsnyt 2017

I Regnskabsnyt 2017 har vi samlet de vigtigste nyheder og informationer til dig inden for årsregnskabsloven og øvrige danske love, IFRS, regnskabskontrol og børsforhold, således at er du er bedst forberedt til at udarbejde den kommende årsrapport 2017.

1000

Kontakt os

Relateret indhold

Regnskabsnyt 2017

I Regnskabsnyt 2017 kan du læse mere om:

 

Årsregnskabsloven og øvrige danske love
Vi følger op på det første år med lovændringerne til årsregnskabsloven. Herunder giver vi dig et overblik over de nyeste vejledninger og fortolkninger fra Erhvervsstyrelsen. Ændringer til øvrige danske love vedrører ændringer til indsendelsesbekendtgørelsen og registrering af reelle ejere.

IFRS
Her beskriver vi kort de ændringer til IFRS, der er gældende for din årsrapport for 2017. Samtidig opsummerer vi de vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2018 eller senere.

Regnskabskontrollen og børsforhold
Der har ikke været væsentlige ændringer under dette punkt i 2017. Vi fokuserer derfor på kommende ændringer med fokus på ændringer til udstederbekendtgørelsen, lov om kapitalmarkeder, nyt aktionærrettighedsdirektiv og reviderede anbefalinger til god selskabsledelse. ESMA's prioriteringer, som forventes at indgå i regnskabskontrollen af 2017-årsrapporter, berøres ligeledes.

 

Vi håber, du får glæde af vores publikation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller hvis du har behov for at drøfte konkrete forhold.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel