Overblik over væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS

Væsentlige forskelle mellem årsregnskabsloven & IFRS

I denne publikation giver vi dig et overblik over de væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS

1000

Kontakt os

Relateret indhold

overblik over de væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS

Overblik over væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS

I denne publikation giver vi dig et overblik over de væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS-standarder gældende fra 1. januar 2018.

Publikationen fokuserer primært på de indregnings- og målingsmæssige forskelle og fremhæver kun få af forskellene på oplysnings- og præsentationssiden.

Vi gør opmærksom på, at det alene er væsentlige forskelle, der omtales, og at anvendelse af nærværende overblik ikke er en garanti for identifikation af samtlige forskelle. Dette vil kræve en nærmere analyse af virksomhedens specifikke forhold og transaktioner.

Erhvervsstyrelsens Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3) fra marts 2018 er medtaget. Udtalelsen finder formelt set først anvendelse for virksomhedssammenslutninger, som finder sted 1. juli 2018 eller senere.

Vedtagne, ikke-ikrafttrådte IFRS-standarder er ikke behandlet, f.eks. IFRS 16.

DOWNLOAD THE ENGLISH VERSION HERE (PDF 1MB)

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel