Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2017

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2017

Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRS-årsrapport 2017 i forhold til årsrapporten 2016.

1000

Relateret indhold

Illustration of changes to the IFRS annual report 2016

Velkommen til vores illustrative IFRS-publikation for 2017

Dette er vores IFRS-publikation, hvor vi illustrerer, hvordan nye IFRS-regler kan påvirke årsrapporten for 2017. Publikationen indeholder illustration af nye regler, der er obligatoriske for 2017 for IFRS-aflæggere i EU.

Hæftet er opbygget, så du på højre side finder en illustration af de nye krav, mens du på venstre side finder forklaringer og referencer til de pågældende IFRS-standarder. Vi har ikke illustreret samtlige nye krav, men alene dem, der vil påvirke de fleste ikke-finansielle IFRS-aflæggere. Nyheder er markeret med blåt.

I forhold til 2016-udgaven er følgende ændringer foretaget i denne publikation:

  • I ledelsesberetningen har vi kort opsummeret de nye krav til redegørelse for samfundsansvar. Børsnoterede virksomheder med under 500 ansatte og virksomheder i regnskabsklasse Cs omfattes af de udvidede krav for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller senere. 
  • Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2017.
  • Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 31. oktober 2017.
  • I noten "Gældsforpligtelser fra finansieringsaktivitet" er vist, hvordan virksomheden kan præsentere det nye krav fra amendments to IAS 7 om uddybende oplysninger, der opstår som led i finansieringsaktivitet. 
  • I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2017.
  • I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2018 eller senere.

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel