Virksomheder er under et stigende pres for at transformere sig

Virksomheder under pres for at transformere sig

Undersøgelsen viser, at nordiske CEO'er er mere bekymrede end de globale CEO'er i forhold til om deres virksomhed kan holde trit med konkurrenterne. Mens under halvdelen af respondenterne på globalt plan (45%) i CEO Outlook 2017 svarer, at de er bekymrede i forhold til at sakke bagud i forhold til konkurrenterne, så svarer tre fjerdedele af de nordiske CEO'er, at det giver anledning til bekymring.

1000

Relateret indhold

Under pressure to transform

Undersøgelsen viser, at nordiske CEO'er er mere bekymrede end de globale CEO'er i forhold til om deres virksomhed kan holde trit med konkurrenterne. Mens under halvdelen af respondenterne på globalt plan (45%) i CEO Outlook 2017 svarer, at de er bekymrede i forhold til at sakke bagud i forhold til konkurrenterne, så svarer tre fjerdedele af de nordiske CEO'er, at det giver anledning til bekymring.

Dette kan skyldes, at topcheferne i de nordiske virksomheder tænker mere langsigtet og strategisk end de globale topchefer.
Morten Mønster, Partner og Head of Advisory i KPMG i Danmark, påpeger, at et af hovedelementerne i den nordiske model indebærer et aktivt ejerskab som en stabiliserende kraft – i form af familie-, stats- og fondsejede virksomheder – som har en aktiemajoritet i virksomhederne, og at de som regel tænker mere langsigtet. Han angiver dette langsigtede perspektiv som den vigtigste årsag til, at nordiske virksomheder er bedre i stand til at omfavne den nye teknologi, også selv om dette kræver en investering på kort sigt, som måske ikke giver noget afkast de første år efter at investeringen er foretaget.

”Virksomhederne ved, at de er nødt til at omfavne den nye teknologi” siger han. Mønster henviser til den trussel, container- og rederivirksomheden Maersk stod over for, som et eksempel på, at digitale trusler skal tages alvorligt.

”CEO Søren Skou udtalte for nylig, at Maersk burde frygte disruption fra aktører som Amazon. Sådan en udtalelse ville have været uhørt for blot få år siden,” siger Mønster.

”Internethandelsvirksomheden Amazon er for tiden ved at undersøge, hvordan man kan oprette tjenesteydelser, der omfatter hele værdikæden, herunder transport af varer til kunden og dermed skære mellemmænd som shipping- og logistikvirksomheder ud af ligningen. Dette har tvunget Maersk til at ændre strategi og blive en mere integreret transport- og logistikvirksomhed, som tilbyder digitaliserede end-to-end kundeløsninger. Hertil kommer, at logistikudbydere, i en tid med selv-kørende biler, droner og 3D-printere på markedet, tydeligvis er udfordret.

Denne konvergens kan have konsekvenser i forhold til fremtidsudsigterne. Nordiske CEO'er bekymrer sig mere end globale CEO'er om, hvorvidt deres virksomhedsmodel vil blive disruptet af nye virksomheder, der i dag ikke anses for at være en konkurrent. Nordiske CEO'er har en sund realisme og forstår, at de skal handle nu.

Hvor mindre end halvdelen af de globale CEO'er siger, at dette bekymrer dem, er dette kun tilfældet for 8 ud af 10 nordiske CEO'er (78%). En tilsvarende andel mener også, at deres organisation ikke er tilstrækkelig innovativ.

”De nordiske samfund er blevet så vant til banebrydende ændringer, at det nu anses for at være en del af hverdagen, som virksomhederne enten må tilpasse sig eller risikere at sakke bagud,” siger Rune Skjelvan, Parter og Head of Advisory ved KPMG Norway.

Morten Mønster mener, at nordiske virksomheders tro på, at de nok skal kunne håndtere de ændringer som disruptionen medfører, skyldes den tillid, de har til deres ansatte. ”Den nordiske arbejdsstyrke er meget agil og kompetent,” siger han. ”Så virksomhedsledere er tilbøjelige til at tro på, at selv om deres virksomheder ikke har alle nødvendige kompetencer i dag, vil de være istand til at udvikle en arbejdsstyrke, der kan håndtere de forandringer, som disruptionen vil medføre.”

Under pressure to transform

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel