En positiv tilgang til cyber

En positiv tilgang til cyber

Cyberangreb er en trussel, der kan ramme alt og alle. Holdningen til cybersikkerhed er dog ikke den samme alle steder i verden.

1000

Relateret indhold

En positiv tilgang til cyber

Cyberangreb er en trussel, der kan ramme alt og alle. Holdningen til cybersikkerhed er dog ikke den samme alle steder i verden. Dette fremgår klart af 2017 CEO Outlook. Nordiske CEO'er er meget mere tilbøjelige til at se cybersikkerhed som en mulighed i stedet for som en trussel. Dette kan virke ulogisk på CEO'er fra andre lande, som er mere tilbøjelige til at fokusere på selve cybertruslerne end på de forretningsmuligheder, der opstår i kølvandet af truslerne i form af sikkerhedsprodukter og tjenesteydelser.

Nordiske topledere mener for eksempel i højere grad end deres globale kolleger, at datasikkerhed medfører nytænkning, hvad angår produkter og serviceydelser. Hovedparten af de nordiske CEO'er (94%) mener dette, hvilket er næsten det dobbelte i forhold til globale CEO'er.

Mika Laaksonen, Cyber Advisory Partner hos KPMG i Finland, siger, at nordiske CEO'er ser datasikkerhed som en integreret del af nye, innovative tjenesteydelser. De kan kun opnå succes, hvis kunden stoler på dem. For eksempel er indkøbere af cloud-baserede HR-systemer meget bevidste om behovet for databeskyttelse, især når det gælder personfølsomme oplysninger og overholdelsen af EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

De er klar over, at de skal være i stand til at vise deres kunder en høj standard for datasikkerhed, og at deres samarbejdspartnere og leverandører har den samme høje standard. Nordiske topledere er mere end deres internationale kolleger i stand til at se forretningsmuligheder i forbindelse med etablering af beskyttelsesforanstaltninger mod cyberrisici. De anerkender også i højere grad, at det er toplederens ansvar at sikre et effektivt beredskab.

”Topledere mener allerede nu, at det er vigtigt at beskytte deres aktiver bedst muligt," siger Laaksonen. De er begyndt at indse, at de ikke kan forvente stor kundetilfredshed uden cybersikkerhed eller databeskyttelse.

Udbredelsen af internettet skaber større forventninger

Dette skyldes sandsynligvis, at de nordiske lande har en meget høj internetudbredelse. Danmark og Sverige er førende, hvad angår online-reklameudgifter og engagement fra virksomheder, regeringer og forbrugere. Det betyder, at forståelsen for online-sikkerhed og hvordan faren kan mindskes, er tilsvarende større end i regioner, hvor kun en mindre del af økonomien er online.

De nordiske forbrugeres forventninger er derfor højere end det globale gennemsnit: Nordiske virksomheder har erfaring for, at virksomheder og forbrugere er parat til at bruge penge på, at oplysninger og andre aktiver opbevares sikkert online. Dette bidrager til de nordiske toplederes forståelse for, at cybersikkerhed lige så meget kan være en forretningsmulighed, som en trussel. Det betyder dog ikke, at de mener, at de har de kompetencer, der skal til, for at udnytte denne forretningsmulighed. Menneskelige ressourcer er en udfordring: 73% af de nordiske topledere siger, at dette er den største hindring, hvad angår cybersikkerhed i forhold til 47% af det globale benchmark.
 

Forskel i beredskabet ved diverse angreb

Selvom nordiske CEO'er har mere tiltro til, at deres virksomheder er forberedte på visse typer af angreb, er de mindre sikre på, at deres virksomheder er forberedte på andre typer angreb. Hvor 73% siger, at de er forberedte på et "distributed denial-of-service"-angreb – hvilket er betydeligt højere end de 38% på globalt plan – er den andel, som er forberedt på ransomware-angreb (39%), kundedatatyveri (37%), datatyveri (45%), ansattes brud på datasikkerheden (29%) lavere end det globale gennemsnit. Nordiske CEO'er angiver dog, at de har et større beredskab for angreb mod udstyr eller software (80%) eller hacking af sociale medier (55%) i forhold til det globale gennemsnit.

Laaksonen mener, at det nordiske syn på cybersikkerhed vil blive mere udbredt i de kommende år.

”Der har været en del højprofilerede hændelser i de sidste par år”.

Han henviser til et eksempel på en global virksomhed baseret i et af de nordiske lande, der havde haft nogle mindre brud på sikkerheden, men var uvillige til at implementere en løsning, idet ”det ville være besværligt og koste penge”. Men firmaet blev hacket igen og mistede fire kunder fra deres konsulentvirksomhed, mere end 1.000 servere og blev tvunget til at sende deres arbejdstyrke hjem i flere dage.

Eksempler som disse sammenholdt med de fremtidige regulative udfordringer danner et billede af en region, der har fået en brat opvågning til problemstillingerne om cybersikkerhed, men som svarer igen på en pragmatisk og optimistisk måde.

En positiv tilgang til cyber

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel