Det nordiske forspring ift. kunstig intelligens

Det nordiske forspring i kunstig intelligens

Nordiske CEO'er forventer, at kunstig intelligens vil øge og ikke mindske antallet af dygtige medarbejdere i regionen, fordi der bliver behov for dygtige supervisorer til at håndtere de nye teknologier, efterhånden som arbejdsopgaver bringes tilbage til hjemlandet.

1000

Relateret indhold

Det nordiske forspring i forhold til kunstig intelligens

Nordiske CEO'er forventer, at kunstig intelligens vil øge og ikke mindske antallet af dygtige medarbejdere i regionen, fordi der bliver behov for dygtige supervisorer til at håndtere de nye teknologier, efterhånden som arbejdsopgaver bringes tilbage til hjemlandet.

“Vi ser det tidligere fokus på ren arbejdsarbitrage ved at sende arbejde til lavprislande gradvist blive erstattet af mere afbalancerede leveringsmodeller, hvor en lille kvalificeret medarbejderstab ved hjælp af kognitiv teknologi og robotteknologi, kan håndtere opgaver mere effektivt og til en lavere pris,” siger Morten Mønster.

Generelt forventer virksomhederne at øge graden af outsourcing, men kunstig intelligens, robotteknologi og automatisering indgår som en vigtig del af de strategiske overvejelser, når vi skal beslutte, hvilke opgaver og områder, vi skal outsource og hvilke, vi skal insource lokalt.

Mønster peger på, at kunstig intelligens kan anvendes til at styrke eksisterende forretningsmodeller og nævner Vestas og Maersk som eksempler på virksomheder, der udnytter kognitiv intelligens som en del deres eksisterende forretningsmodeller snarere end at opbygge nye modeller omkring Al.

Sammenlignet med de globale CEO'er er dette et karakteristisk træk for regionen. 78 % af de nordiske topchefer er optaget af at integrere automatiserede forretningsprocesser med AI, sammenlignet med 52 % i forhold til det globale benchmark.
 

Nordiske CEO'er er bekymret for kvaliteten af de data, der anvendes som beslutningsgrundlag på dette område, hvor kun 27 % af de adspurgte angiver, at de er parate til at anvende avanceret AI-teknologi. Nordiske virksomheder med en digital forretningsmodel omfavner AI. Spotify benytter sig af AI til "recommendation engines", og Klarna anvender AI til at afsløre bedrageri og kreditvurdering. Eksempler på brug af kunstig intelligens er dog nu mere og mere udbredt blandt etablerede virksomheder. Eksemplerne omfatter Novo Nordisk, der anvender Watson i deres forskning og udvikling, og Siemens Wind Power, der anvender maskinlæring til at nedbringe omkostningerne til vedligeholdelse af vindmøller.
 

Der findes utallige eksempler på anvendelse af AI fra den finansielle sektor. Den svenske storbank SEB er begyndt at bruge en af de mest avancerede digitale assistenter, Amelia, både internt og i forbindelse med kundeservice. DanskeBank har lanceret en robotrådgiver, der hedder June, som kunderne kan benytte i stedet for en traditionel rådgiver.
 

Firmaerne begynder at anvende robotteknologi, som omfatter både regelbaseret AI og billedgenkendelse. Robotteknologien breder sig til de nordiske lande og anvendes til en lang række opgaver, f.eks. til at forberede kundemøder, udføre betalinger, håndtere erstatningskrav ved kritisk sygdom lynhurtigt, løse dataproblemer og muliggøre nye digitale løsninger. Voice og chatbots anvendes med en stemmebaseret løsning i en norsk bank, og chatbots anvendes i et stort forsikringsselskab. AI-revolutionen er startet, og de nordiske virksomheder er på rette spor.

 Det nordiske forspring i forhold til kunstig intelligens

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel