close
Share with your friends

Behov for bedre patientinddragelse og dataformidling

Behov for bedre patientinddragelse og dataformidling

Det danske sundhedsvæsen er verdens bedste til at håndtere sundhedsoplysninger, viser en ny global KPMG-rapport. Men sundhedsvæsenet kan blive bedre til at inddrage patienterne og formidle data.

1000

Relateret indhold

Læge med iPad i hånden

Danskernes adgang til egne sundhedsdata via portaler som sundhed.dk og borger.dk er blevet en selvfølge. Det danske sundhedsvæsen arbejder i disse år med at inddrage patienterne endnu mere i deres egne behandlingsbeløb, så de involveres og får mere indflydelse og mulighed for at tilpasse behandlingen bedst muligt til deres livssituation. Patienter kan få ansvar for selvmålinger af forskellig art, eksempelvis daglig pulsmåling, som kan anvendes som en del af monitoreringen i igangværende behandling og bruges til forbyggende behandling. Det skal udbredes yderligere, og der ligger her et stort potentiale i wearables/apps, som løbende kan opsamle sundhedsdata.

Borgernes enkle adgang til det offentliges sundhedsdata via internettet, og også egne data opsamlet gennem diverse apps betyder, at der findes store datamængder om den enkeltes sundhed. Der mangler dog generel vejledning til læsning af disse data.

Det kan nemlig skabe unødig bekymring eller forvirring, hvis patienter ikke vejledes til, hvordan data skal tolkes. Patienterne kan drage de forkerte konklusioner eller blive usikre på deres igangværende behandlingsforløb, og der er desværre ikke meget hjælp at hente, hvis man har et ønske om at forstå egen journal. Adgang til egen sundhedsdata er derfor et skridt i den rigtige retning, men hvis data ikke formidles korrekt, kan det have den modsatte effekt i forhold til den patientoplevede kvalitet.
 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel