Manglende indsigt i kvalitet og behandlingsmuligheder for danske patienter

Manglende indsigt i kvalitet og behandlingsmuligheder

Danske patienter mangler indsigt i kvaliteten på tværs af landets sygehuse, og hvilke behandlingsmuligheder, de kan få, viser KPMG’s globale rapport Through the looking glass.

1000

Relateret indhold

Manglende indsigt i kvalitet og behandlingsmuligheder på tværs af landets sygehuse

E-sundhed.dk offentliggør dagligt information om ventetider og ratings af hospitaler, man som borger har adgang til. Men disse data er ikke altid lige brugervenlige, og borgerne mangler indsigt i, hvordan data skal forstås. Der mangler dermed generel formidling og synliggørelse af kvaliteten på tværs af de danske sygehuse.

Offentliggørelse af kvaliteten på tværs af sygehusene kan gavne patienterne ved at udbrede og dele best practices og gode resultater. På den måde kan man udvikle effektive behandlingsmetoder på tværs af sektoren med baggrund i praktisk erfaring. Øget transparens om kvalitet på tværs af landets sygehuse kan herved øge den patientoplevede kvalitet ved at skabe omkostningseffektive behandlingstilbud af god kvalitet, som man på tværs af regionerne kan drage nytte af.

Der er evidens for, at offentliggørelse af data leder til kvalitetsforbedring i sundhedssektoren. Offentliggørelse af sådanne data betyder, at hospitalerne og sektoren som helhed anspores til at igangsætte og udvikle kvalitetssikringsinitiativer. Derved kan offentliggørelse af kvalitetsdata føre til hurtigere forbedringer på de enkelte hospitaler, i kraft af vidensdeling og et vist element af konkurrence.
 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel