Regnskabsnyt nr. 12, marts 2017

Regnskabsnyt nr. 12, marts 2017

Velkommen til nyhedsbrev nr. 12, Marts 2017. Regnskabsnyt giver indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og selskabsretlige forhold.

1000

Relateret indhold

Regnskabsnyt nr.12, Marts 2017

Registrering af reelle virksomhedsejere

Fra sommeren 2017 udvides kravene til registrering af ejerforhold med registrering af reelle ejere. Kravet er en følge af det 4. hvidvaskdirektiv, der skal være implementeret i dansk lovgivning senest 26. juni 2017.

Loven medfører, at en lang række virksomheder får pligt til at indhente og opbevare oplysninger om selskabets reelle ejere, dvs. de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer virksomheden, samt til at registrere disse oplysninger i Erhvervsstyrelsens register.

Virksomhederne skal forventeligt i perioden 23. maj til 1. oktober foretage den første registrering af reelle virksomhedsejere (jf. høringsforslaget om ikrafttræden af Lov nr. 262 af 16. marts 2016).

Det eksisterende offentlige ejerregister bibeholdes som hidtil.

Erhvervsstyrelsen vil udarbejde en vejledning om registrering af reelle ejere.

Læs også Erhvervsstyrelsens nyhed fra december 2016 om "Reelle ejere - ny type ejerregistrering på vej" og om "Registrering af ejerforhold".
 

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en undersøgelse om danske virksomheders efterlevelse af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Undersøgelsen på kønssammensætningen i ledelsen dækker regnskabsåret 2015 og viser tæt på status quo i forhold til 2014.

Undersøgelsen viser, at en stor del af virksomhederne fortsat har udfordringer i forhold til at udforme politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i den øvrige ledelse, idet mange virksomheder ikke beskriver, hvordan de omsætter deres politikker til handlinger eller angiver, hvad der er opnået af resultater.

På baggrund af undersøgelsens resultater, har styrelsen besluttet at stramme kontrollen på området i 2017.

Læs undersøgelsen ved at klikke her.
 

Opdateret notat fra Erhvervsstyrelsen om regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Erhvervsstyrelsens tidligere offentliggjorte notat fra 18. oktober 2016, der beskriver en række regnskabsmæssige problemstillinger for aflæggelse af regnskab efter årsregnskabslovens klasse A, er opdateret.

Den eneste materielle ændring til notatet er, at afsnittet om udskudt skat er udgået.
 

Læs notatet ved at klikke her.

Hvordan kan KPMG hjælpe dig?

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte indholdet nærmere, er du som altid velkommen til at kontakte os.

Du kan finde yderligere oplysninger om KPMG på vores hjemmeside www.kpmg.dk
 

Kontakt os

Kontakt venligst Michael Sten Larsen eller Jane Thorhauge Møllmann, hvis du har spørgsmål til Regnskabsnyt eller vores revisionsløsninger generelt.

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel