Omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Som et led i retssikkerhedspakke II er der med virkning fra 1. januar 2017 genindført mulighed for, at selskaber og fonde kan få omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, der føres enten ved administrativ instans eller ved domstolene.

1000

Relateret indhold

Omkostningsgodtgørelse

Af Birgitte Tandrup, Senior Manager, Corporate Tax, Financial Services

Som et led i retssikkerhedspakke II er der med virkning fra 1. januar 2017 genindført mulighed for, at selskaber og fonde kan få omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, der føres enten ved administrativ instans eller ved domstolene. Siden 2009, hvor adgangen til omkostningsgodtgørelse for selskaber blev ophævet, har der kun været adgang til godtgørelse for fysiske personer, mens selskaber kun har kunnet tage fradrag for omkostningerne.

Der ydes som udgangspunkt 50 % godtgørelse. Dog ydes fuld godtgørelse, hvis skatteyder får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Desuden ydes fuld godtgørelse uanset sagens udfald, hvis en sag er videreført af skattemyndighederne.

De omkostninger, der kan ydes godtgørelse for, omfatter rimeligt honorar for den sagkyndige bistand samt retsafgifter, pålagte sagsomkostninger, udgifter til syn og skøn mv. Der videreføres mulighed for at tage fradrag for omkostninger, som ikke er dækket af omkostningsgodtgørelsen. Adgangen til omkostningsgodtgørelse gælder for sagkyndig bistand, der er ydet fra og med 1. januar 2017. Det er således ikke afgørende, om sagen er indbragt før denne dato.
 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel