Nye formater og vejledninger om indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet (FATCA og CRS)

Nye formater og vejledninger om indberetning

Inden 1. maj 2017 skal finansielle virksomheder mv. foretage den årlige rapportering til de danske skattemyndigheder, både under det amerikanske regelsæt, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), og under OECD's tilsvarende regelsæt, CRS (Common Reporting Standard)

1000

Relateret indhold

formater

Af Birgitte Tandrup, Senior Manager, Corporate Tax, Financial Services

Inden 1. maj 2017 skal finansielle virksomheder mv. foretage den årlige rapportering til de danske skattemyndigheder både under det amerikanske regelsæt, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), og under OECD's tilsvarende regelsæt, CRS (Common Reporting Standard). Generelt er det under FATCA-regelsættet betalinger til amerikanske skattepligtige kunder, der skal indberettes, mens det under CRS er betalinger til kunder med et skattemæssigt hjemsted uden for Danmark.

Der er for rapporteringen i 2017 udgivet nye versioner af XML-rapporteringsformaterne samt udstedt nye vejledninger fra SKAT, som i høj grad bygger på de internationale formater/vejledninger.
Såfremt de rapporteringspligtige finansielle virksomheder ikke har betalinger at rapportere for 2016, skal der alligevel indgives en 'nulrapportering'. Denne kan ikke som i 2016 indgives som en e-mail til SKAT, E-kapital, men skal derimod indgives i de nævnte XML-formater. De finansielle virksomheder skal være registreret specifikt for rapportering under de to regelsæt under afsnittet om rentekontrolordningen på virk.dk.
 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel