Livsforsikringsselskabers fradrag for særlige bonushensættelser

Livsforsikringsselskabers fradrag for særlige

Der er vedtaget et lovforslag, der sikrer, at livsforsikringsselskaber fortsat vil have skattemæssigt fradrag for særlige bonushensættelser.

1000

Relateret indhold

livsforsikringsselskaber

Af Birgitte Tandrup, Senior Manager, Corporate Tax, Financial Services

Der er den 29. november 2016 vedtaget et lovforslag, der sikrer, at livsforsikringsselskaber fortsat vil have skattemæssigt fradrag for særlige bonushensættelser.

Livsforsikringsselskaber har hidtil haft fradrag for særlige bonushensættelser som en del af de forsikringsmæssige hensættelser. Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse fra 2015 til implementering af Solvens II-direktivet medførte imidlertid, at de særlige bonushensættelser placeres under posten 'overskudskapital', hvorved hjemlen til skattemæssigt fradrag bortfaldt med virkning fra 1. januar 2016.

Den 29. november 2016 blev det dog vedtaget, at fradraget videreføres, således at der fortsat er skattemæssigt fradrag for særlige bonushensættelser på lige fod med andre forsikringsmæssige hensættelser. Denne bestemmelse har virkning fra og med indkomståret 2016.
 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel