close
Share with your friends

Livsforsikringsselskabers fradrag for særlige bonushensættelser

Livsforsikringsselskabers fradrag for særlige

Der er vedtaget et lovforslag, der sikrer, at livsforsikringsselskaber fortsat vil have skattemæssigt fradrag for særlige bonushensættelser.

1000

Relateret indhold

livsforsikringsselskaber

Af Birgitte Tandrup, Senior Manager, Corporate Tax, Financial Services

Der er den 29. november 2016 vedtaget et lovforslag, der sikrer, at livsforsikringsselskaber fortsat vil have skattemæssigt fradrag for særlige bonushensættelser.

Livsforsikringsselskaber har hidtil haft fradrag for særlige bonushensættelser som en del af de forsikringsmæssige hensættelser. Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse fra 2015 til implementering af Solvens II-direktivet medførte imidlertid, at de særlige bonushensættelser placeres under posten 'overskudskapital', hvorved hjemlen til skattemæssigt fradrag bortfaldt med virkning fra 1. januar 2016.

Den 29. november 2016 blev det dog vedtaget, at fradraget videreføres, således at der fortsat er skattemæssigt fradrag for særlige bonushensættelser på lige fod med andre forsikringsmæssige hensættelser. Denne bestemmelse har virkning fra og med indkomståret 2016.
 

© 2020 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel