FinansPerspektiv

Finansperspektiv

KPMG's elektroniske nyhedsbrev FinansPerspektiv fokuserer på at give indsigt i aktuelle emner inden for den finansielle sektor

1000

Relateret indhold

Finansperspektiv

Velkommen til vores nyhedsbrev

KPMG's elektroniske nyhedsbrev FinansPerspektiv fokuserer på at give indsigt i aktuelle emner inden for den finansielle sektor. I denne 1. udgave i 2017 kan du læse om følgende:
 

  • Datakvalitet i aktuarfunktionen
  • EU Persondataforordningen – krav om en Data Protection Officer (DPO)
  • Nye formater og vejledninger om indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet (FATCA og CRS)
  • Omkostningsgodtgørelse for selskaber og fond.
  • Livsforsikringsselskabers fradrag for særlige bonushensættelser.
     

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere om nedenstående emner eller har spørgsmål i øvrigt.

Du kan finde yderligere oplysninger om KPMG her.
 

Datakvalitet i aktuarfunktionen

Implementering af Solvens II-reguleringen pr. 1 januar
2016 har budt på mange forskellige typer udfordringer for danske
forsikringsselskaber. Få her indsigt i, hvorledes Danica Pension fik værktøjer
til en struktureret gennemgang af dataflowet for alle relevante data i
opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser.

Kontakt Kristoffer Bork, Director, Advisory for mere information.

 

EU Persondataforordningen – krav om en Data Protection Officer (DPO)

EU Persondataforordningen, også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation), træder i kraft den 25. maj 2018 og erstatter dermed den nuværende danske persondatalov. Formålet med Forordningen er at ensarte reglerne for beskyttelse af persondata på tværs af EU, samtidig med at de registreredes rettigheder skærpes.

Kontakt Kasper Carøe, Partner, Advisory for mere information.

Nye formater og vejledninger om indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet (FATCA og CRS)

Inden 1. maj 2017 skal finansielle virksomheder mv. foretage den årlige rapportering til de danske skattemyndigheder, både under det amerikanske regelsæt, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), og under OECD's tilsvarende regelsæt, CRS (Common Reporting Standard).

Kontakt Birgitte Tandrup, Senior Manager, Corporate Tax, Financial Services for mere information.

 

Omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Som et led i retssikkerhedspakke II er der med virkning fra 1. januar 2017 genindført mulighed for, at selskaber og fonde kan få omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, der føres enten ved administrativ instans eller ved domstolene.

Kontakt Birgitte Tandrup, Senior Manager, Corporate Tax, Financial Services for mere information.

 

Livsforsikringsselskabers fradrag for særlige bonushensættelser

Der er vedtaget et lovforslag, der sikrer, at livsforsikringsselskaber fortsat vil have skattemæssigt fradrag for særlige bonushensættelser.

Kontakt Birgitte Tandrup, Senior Manager, Corporate Tax, Financial Services for mere information.

 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel