Tag udfordringen op

Tag udfordringen op

Nu hvor ikrafttrædelsestidspunktet for de nye standarder om omsætning, finansielle instrumenter og leasing nærmer sig, vil virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, blive udfordret.

1000

Relateret indhold

door

Insights into IFRS kan hjælpe dig med de kommende udfordringer. Bogen indeholder dybdegående og letforståelig vejledning og trækker på vores IFRS-eksperters praktiske erfaring.


Den nye udgave indeholder udvidet vejledning, nye eksempler og præciseringer inden for de fleste emner, som behandles i bogen, herunder bl.a.:

  • Dagsværdimålinger
  • Konsolidering og indregning af kapitalandele i separate årsregnskaber
  • Virksomhedssammenslutninger
  • Værdiforringelse af ikke-finansielle aktiver
  • Omsætning: IFRS 15
  • Leasing: IFRS 16
  • Transaktioner mellem virksomheder under samme bestemmende indflydelse og stiftelse af nye virksomheder
  • Egenkapital og finansielle forpligtelser, afledte finansielle instrumenter og sikring.

 

Sådan bestiller du bogen

Du kan bestille bogen i papirudgave til en pris af 1.000 kr. + moms ved at sende en mail til Tanja Hirsvang Tybring.


Du kan også downloade en udgave af Insights into IFRS: An overview, som giver revisionsudvalg og bestyrelser et overordnet indblik.


For yderligere oplysninger, kontakt Tanja Hirsvang Tybring

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel