Regnskabsnyt 2016

Regnskabsnyt 2016

Velkommen til vores publikation Regnskabsnyt 2016. Publikationen giver dig et indblik i de væsentlige regnskabsmæssige nyheder i 2016, og hvilke ændringer der kan forventes i den nærmeste fremtid.

1000

Relateret indhold

Regnskabsnyt 2016

Publikationen er opdelt i emnerne:
 

  • Årsregnskabsloven og øvrige danske love: Vi gennemgår seneste lovændring til årsregnskabsloven fra december 2016. Vi giver dig samtidig et overblik over nyeste vejledninger fra Erhvervsstyrelsen, der er udstedt som følge af ændringerne til årsregnskabsloven. Ændringer til øvrige danske love vedrører ændringer til selskabsloven.

  • IFRS: Under dette afsnit beskriver vi kort de ændringer til IFRS, der er gældende for din årsrapport for 2016. Samtidig opsummerer vi de vedtagne, ikke ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2017 eller senere. Samtidig berøres også ændringerne til IFRS-bekendtgørelsen, der er afledt af ændringerne til årsregnskabsloven.

  • Den nye årsregnskabslov fra 2015: Under dette afsnit præsenterer vi overgangsbestemmelserne til de nye regler i årsregnskabsloven, der som hovedregel er gældende for regnskabsår, der påbegynder 1. januar 2016 og en "Værd at huske"-liste over de nye forhold, som berører mange virksomheder.

  • Regnskabskontrollen og børsforhold: Under dette emne opsummerer vi ændringerne for udstedere af aktier i værdipapirhandelsloven, OFA, bekendtgørelsen om udstederes oplysningsforpligtelser og delårsrapportbekendtgørelsen. ESMA's prioriteringer, som forventes at indgå i regnskabskontrollen af 2016-årsregnskaber, berøres ligeledes.
     

Hvert emne er som udgangspunkt bygget op på følgende måde:
 

  • Hvem: Hvem er nyheden relevant for? Her kan du hurtigt skabe dig et overblik over, om nyheden er relevant for dig og din virksomhed.

  • Hvad: En kort præsentation af selve nyheden.

  • Hvornår: Her fremgår eventuelle ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for det specifikke emne.

  • Links: Vi henviser her til vores tidligere offentliggjorte danske og internationale nyheder om det specifikke emne eller anden relevant information.


Vi håber, du får glæde af vores publikation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller hvis du har behov for at drøfte konkrete forhold.

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel