Har du overvejet din virksomheds muligheder på det svenske marked?

Har du overvejet mulighederne på det svenske marked?

1000

Kontakt

Morten Høgh-Petersen

Partner i Audit

KPMG i Danmark

E-mail

Relateret indhold

Forskelle –Sverige og Danmark

Øresund forbinder 15 millioner mennesker fra to lande, og Øresundsregionen tegner sig for tre millioner af dem. Mange virksomheder overvejer at udvide aktiviteterne på den anden side af grænsen, men er bekymret for de risici, dette kan medføre, og kan dermed gå glip af gunstige forretningsmuligheder.

oresund

Etablering i Sverige giver adgang til et marked med næsten 10 millioner indbyggere!

Ved etablering og videreudvikling i Sverige er der betydelige nationale forskelle i forhold til Danmark, som er vigtige at tage højde for, ligesom der er væsentlige problemstillinger, der skal undersøges. Der vil også være områder, som man på forhånd ikke kender så meget til, men som man bør fokusere på.

Det er KPMG’s erfaring, at man bør prioritere planlægning og analyse allerede i starten af etableringsfasen. Vi kan rådgive på områder, hvor vi ser mange fejl blive begået ved etablering af virksomhed. Fx viser vores erfaring, hvor vigtigt det er at indgå fordelagtige leje-og ansættelseskontrakter, da sådanne aftaler er bekostelige at lave om, når de først er underskrevet.

Establishment in the Öresundregion

Både Danmark og Sverige har et gennemsnitligt BNP pr. indbygger på ca. 456 tkr., mens BNP pr. indbygger i Storkøbenhavn ligger på 568 tkr., hvilket er ca. 50% højere end i Skåneregionen med 376 tkr. pr. indbygger. Der er 3. mio. indbyggere i Øresundsregionen fordelt på 1,7 mio. i Storkøbenhavn og 1,3 mio. i Skåne.

Ofte kan man ved etablering i Skåne opnå lavere leje-og personaleomkostninger, men samtidig have gode muligheder for at sælge på både det danske og svenske marked.

Den danske krone er fastlåst til euroen, mens den svenske krone flyder frit. Svenske eksportvirksomheder har i de seneste år draget nytte af lavere priser i forhold til udlandet som følge af kursudsving mellem valutaerne.

KPMG’s Øresundsgruppe

KPMG har etableret et effektivt samarbejde mellem kontorerne i København og Skåne for at tilbyde optimale ydelser til selskaber på begge sider af sundet.

Vores gruppe har mere end 15 års erfaring med at hjælpe virksomheder med etablering og udvikling på begge sider. KPMG tilbyder rådgivningsydelser på tværs af alle vores kompetencer og har medarbejdere i den svenske organisation, der taler dansk, hvilket letter processen, når man vil starte virksomhed på den anden side af Øresund.

Regionale forskelle i Øresundsregionen

På trods af de mange lighedspunkter er der en række vigtige forskelle mellem de to lande. I Danmark er arbejdsmarkedsbidragene fx forholdsvis lave, mens man i Sverige drager fordel af lave energiafgifter.

oresund

Alle tal er baseret på de senest offentliggjorte oplysninger, som ikke nødvendigvis bliver opdateret årligt. Tal, der er genstand for udsving i valutakurs mellemSEK/DKK, bør derfor kun betragtes som vejledende.Den benyttede vekselkurs mellem SEK/DKK er 1,25 SEK/DKK.
Note: (1) Kilde: NewsecEgeskov & Lindquist A/S

Eksempler på relevante forskelle:

  • Fordelagtige skatteordninger for medarbejdere, der pendler mellem Danmark og Sverige. Fx SINK-ordningen (20% i 2016), der kan benyttes af personer, der har begrænset skattepligt til Sverige, dvs. som pendler dagligt fra Danmark til Sverige, og som er omfattet af svensk social sikring.
  • Svensker, der arbejder i Danmark, og tjener mere end DKK 62.300 (2016) pr. måned, kan opnå lav personskat i form af en effektiv skatteprocent på 32% i fem år.
  • For danskere, der arbejder i Sverige og har en indkomst fra DKK 7.840 pr.måned, eller som opfylder visse betingelser, vil indkomstskatten kun blive beregnet af 75% af den optjente indkomst i tre år.
  • De svenske arbejdsmarkedsbidrag ligger på ca. 31,42% af bruttoindtægten og er dermed væsentligt højere end de danske arbejdsmarkedsbidrag, der svarer til ca. 1.350 EUR pr. medarbejder om året.

Kontakt:

Morten Høgh-Petersen
Director, Audit
KPMG i Danmark
T: + 45 2554 3608
E: mhoegh@kpmg.com                      

            

Kent Linden
Partner, Revision
KPMG i Sverige
T: + 46 4035 6244
E: kent.linden@kpmg.se                

                     

Fredrik Lundgren
Partner, Skat
Danmark
T: + 45 5374 7017
E:fredrik.lundgren@kpmg.com

 

Tobias Ljunggren
Partner, Skat
Sverige
T: + 46 4035 7412
E: tobias.ljunggren@kpmg.se

 

 KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel