Illustration af ændringer til IFRS- årsrapporten 2016

Illustration af ændringer til IFRS- årsrapporten 2016

Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRS-årsrapport 2016 i forhold til årsrapporten 2015.

1000

Relateret indhold

Illustration of changes to the IFRS annual report 2016

Velkommen til vores opdaterede IFRS-publikation

Dette er vores opdaterede IFRS-publikation, hvor vi illustrerer, hvordan nye IFRS-regler kan påvirke årsrapporten. Publikationen indeholder illustration af nye regler, der er obligatoriske for 2016 for IFRS-aflæggere i EU.

Hæftet er opbygget, så du på højre side i de viste noter finder en illustration af de nye krav, mens du på venstre side finder forklaringer og referencer til de pågældende IAS og IFRS standarder. Vi har ikke illustreret samtlige nye krav, men alene dem, der vil påvirke de fleste ikke-finansielle IFRS-aflæggere. Nyheder er markeret med blåt.

I forhold til 2015-udgaven er følgende ændringer foretaget i denne publikation:

- Ledelsesberetningen er opdateret med de nye krav i den opdaterede IFRS-bekendtgørelse samt redegørelsesbekendtgørelsen.

- Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2016.

- Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 30. september 2016.

- I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2016.

- I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2017 eller senere.

- I appendiks 3 giver vi et overblik over de ændrede krav i den ændrede årsregnskabslov, som via en ny IFRS-bekendtgørelse er obligatoriske for danske IFRS-aflæggere fra 2016.

- I appendiks 4 beskriver vi ændringer til børsforhold for udstedere af aktier.

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel