Succesfuld insourcing og implementering af lønfunktionen i Københavns Kommune, Koncernservice

Succesfuld insourcing og implementering af lønfunktion

Succesfuld insourcing og implementering af lønfunktionen i Københavns Kommune, Koncernservice.

1000

Contact us

Jakob Blicher-Hansen

Partner - Infrastructure, Government & Energy

KPMG i Danmark

E-mail

Relateret indhold

Denmark's largest work place receives a new salary system

Danmarks største arbejdsplads får nyt lønsystem

Koncernservice (KS) er Københavns Kommunes eget Shared Service center for fælles administration.

KS løser de fælles administrative opgaver for kommunens syv forvaltninger inden for it, økonomi samt personale og løn. Derudover løser KS en række opgaver, som er med til at modernisere og effektivisere kommunen. Med en medarbejderstab på ca. 900 ansatte servicerer KS de ca. 45.000 medarbejdere i Københavns Kommune, der dermed er Danmarks største arbejdsplads.

KS er i gang med at gennemføre flere store transformationsprogrammer, herunder Lønprogrammet som indebærer konvertering til nyt SAP baseret lønsystem og insourcing af kommunens lønfunktionen fra den hidtidige eksterne leverandør (KMD BPO).

De mange ansatte i kommunen – sammen med opdelingen i 7 selvstændige forvaltninger - medfører en meget stor volumen af lønudbetalinger, og med en bagvedliggende stor og kompleks mængde arbejdsprocesser. Dette reflekterer den strategiske vigtighed for kommunen i at sikre en succesfuld implementering og insourcing. Det har været en altafgørende parameter at sikre fortsat udbetaling af korrekt og rettidig løn til kommunes ansatte.

 

Etablering af en ny lønorganisation samt insourcing af lønfunktion fra KMD BPO
Som forberedelse af hjemtagelsen af lønadministrationen har KS skullet reetablere deres lønorganisation inden for en relativt kort periode. Reetableringen har tillige haft tæt sammenhæng med konverteringen til nyt lønsystem, da den nye systemunderstøttelse ændrer på de grundlæggende forudsætninger for at varetage de lønadministrative opgaver.

KPMG har gennem et års tid assisteret KS med program- og projektledelsen under etableringen af den nye lønorganisation frem mod 1. april 2016, hvor det nye lønsystem blev frigivet til drift. Blandt dette ansvar for styring af transitionen relateret til selve insourcingen af lønfunktionen til KS fra KMD, der i rollen som BPO leverandør (Business Process Outsourcing) hidtil havde varetaget lønadministrationen for de ansatte i Københavns Kommune.

Kort sagt har opgaven bestået i at gøre organisationen klar til at kunne varetage de nye driftsopgaver relateret til lønadministration. Herunder har indgået elementer som kortlægning af as-is og to-be processer, kompetenceopbygning og uddannelse af medarbejdere, datakonvertering, eksekvering af virksomhedsoverdragelse, praktisk styring af overdragelse af medarbejdere og processer, klargøring af IT systemer, support setup, kommunikation, samt forandringsledelse.

"KPMG har vist sig meget dygtige til hele tiden at tilpasse sig vores behov, viser høj entusiasme, forstår vores problemstillinger og har gang på gang leveret meget høj kvalitet" siger Trine Sandfuss, der er Programchef for Lønprogrammet i Københavns Kommune.

 

Det klare valg

Med varetagelse af det overordnede projektledelsesansvar – og ledelse af et team af kundens interne projektledere - sikrede KPMG planlægning, eksekvering af aktiviteter, strømlining, leverandør håndtering og løbende udvikling af ledelsesrapportering tilknyttet programmet og projektets status.

Om samarbejdet og KPMG's rolle i programmet, udtaler Director i KPMG, Jakob Kristoffersen: "Med KPMG's lange erfaring med leverandørstyring, organisatorisk transition og systemkonverteringer – kombineret med vores forudgående dybe indsigt i lønadministrative processer hos både Københavns Kommune og bredere forstand i den offentlige sektor – har vi været et oplagt valg som en samarbejdspartner, der har kunnet gøre en forskel."

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel