Overblik over væsentlige forskelle

Få overblikket

I denne publikation giver vi dig et overblik over de væsentligste forskelle mellem den nuværende årsregnskabslov, den nye årsregnskabslov (gældende for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere) og gældende IFRS-standarder.

1000

Kontakt os

Relateret indhold

newspapers

Overblik over væsentlige forskelle mellem nuværende årsregnskabslov, ny årsregnskabslov og IFRS

I denne publikation giver vi dig et overblik over de væsentligste forskelle mellem den nuværende årsregnskabslov, den nye årsregnskabslov (gældende for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere) og gældende IFRS-standarder.

Publikationen fokuserer primært på de indregnings- og målingsmæssige forskelle og fremhæver kun få af forskellene på oplysnings- og præsentationssiden.

Vi gør opmærksom på, at det alene er væsentlige forskelle, der omtales, og at anvendelse af nærværende overblik ikke er en garanti for identifikation af samtlige forskelle. Dette vil kræve en nærmere analyse af virksomhedens specifikke forhold og transaktioner.

Vedtagne, ikke-ikrafttrådte IFRS-standarder er ikke behandlet, f.eks. IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel