close
Share with your friends

KPMG Future Cities

KPMG Future Cities

Vi hjælper organisationer med at tackle muligheder og risici i vores foranderlige verden.

Vi hjælper organisationer med at tackle muligheder og risici i vores foranderlige verden.

Globaliseringen har medført, at konkurrencen mellem byer øges, og byer kæmper for indbyggere, investeringer og idéer. Ikke bare med de omkringliggende byer, men med byer over hele verden. Mennesker, især veluddannede unge, bliver løbende mere villige til at flytte for at finde de bedste muligheder. Hvis danske byer skal klare sig i denne konkurrence og udvikle sig, skal de kunne tiltrække nye indbyggere ved at differentiere sig og tilbyde bedre vilkår end andre byer.

KPMG har udgivet en global rapport, Future of cities, som tager udgangspunkt i KPMG UK's thought leadership samarbejde med byen Bristol samt arbejdet omkring byens European Green Capital 2015 initiativ. Rapporten består af to dele, som inddrager både ekspertise fra KPMG's afdelinger over hele verden samt en række casestudier.

I rapporten fremhæves først og fremmest tiltag, som er af højeste relevans for danske kommuner i den globale konkurrence for tiltrækning og fastholdelse af veluddannede borgere samt for kommunernes generelle bæredygtighed i øgede krav til kommunerne. Dernæst viser rapporten, hvorledes byer over hele verden måles på flere parametre for bæredygtighed samt metoder og parametre for udvikling heraf. Der knyttes i rapporten flere praktiske eksempler på, hvad førende byer gennemfører af tiltag, hvilke der kan måles betydelig effekt på, og hvordan de kan overføres til andre byer. Når byer måles på parametre for bæredygtighed, er det for at opnå en højere forståelse, så beslutningstagere kan igangsætte de rette initiativer.

KPMG kan assistere med at måle byer, og derved belyse deres bæredygtighed, så beslutningstagerne kan træffe beslutninger, som medfører større livskvalitet og sundere liv for de danske kommuners indbyggere.

Nedenfor finder du et udvalg af artikler og case studies fra vores globale internationale netværk. Fælles for dem alle er, at de fokuserer på temaet 'byer'.

Følg os