close
Share with your friends

Mød KPMG til Offdig-konferencen i Aarhus

KPMG kommer til Offdig, Danmarks største konference om offentlig digitalisering.

KPMG kommer til Offdig, Danmarks største konference om offentlig digitalisering.

abstrakt blaa

I starten af September vil KPMG være til stede når OffDig, Danmarks største konference om offentlig digitalisering afholdes. Her vil du blive opdateret og præsenteret for de nyeste trends og projekter inden for offentlig digitalisering i både ind- og udland.

På konferencen vil du bl.a. kunne møde Jakob Blicher-Hansen, Partner i KPMG, som vil holde oplæg om en automatisk sagsbehandlingsassistent, som KPMG har udviklet sammen med Københavns Kommune. Sagsbehandlingsassistenten kombinerer machinelearning, softwarerobotter og indhenter data fra en række forskellige kilder for at ensarte og smidiggøre sagsbehandlingen, reducere den samlede sagsbehandlingstid og lette medarbejderne for trivielle arbejdsopgaver. Dette indlæg vil give et indblik i processen omkring etableringen af den automatiske sagsbehandlingsassistent og key take-aways.

Derudover vil du også kunne høre et oplæg med Bent Dalager, Partner i KPMG, som vil give indsigt i den betydning teknologi får for fremtidens arbejdsmarked samt de kompetencer der bliver brug for. Oplægget vil bl.a. introducere erfaringer med praktisk anvendelse af f.eks. Virtual Reality til at afholde møder.    

I er meget velkomne til at besøge os ved bod nr. 32 eller kontakte os for et 1:1 møde på konferencen.

informative image