Håndtering af menneskerettigheder: Den vigtigste udvikling og værktøjer

Hvorfor nu og hvordan identificeres risici og påvirkning?

Hvorfor og hvordan identificeres risici og påvirkning?

People gathering

   

Virksomheder oplever i dag et stigende pres fra investorer, kunder og lovgivere om at identificere og håndtere menneskeretlige problemstillinger relateret til deres drift og værdikæder. Efterkommes dette pres ikke, kan forretningen eksponeres for alvorlige risici: ikke kun risici relateret til brandværdi, omdømme og relationer, men også en øget risiko for retstvister og manglende overholdelse af den stigende mængde menneskerettighedslovgivning. Samtidig indikerer globale tendenser en øget forventning om, at erhvervslivet offentligt vil håndtere og rapportere om deres menneskeretlige risici og påvirkning af menneskerettigheder.

I Europa er der blandt regeringer et øget momentum for krav om at pålægge virksomheder at udføre menneskeretlig due diligence, eksempelvis den franske "Duty of Vigilance Act" og Hollands "Child Labour Due Diligence Act". På EU-niveau har det Europæiske Parlament for nylig vedtaget en beslutning om at anbefale den Europæiske Kommission at gå videre med obligatorisk due diligence-lovgivning gældende for hele EU. Større investorer og virksomheder advokerer også for dette område.

Men at forstå og reagere på menneskerettigheder, social påvirkning og relaterede risici og muligheder, som er relevante for din virksomhed, kan være komplekst og overvældende.

Dette webinar afdækker de vigtigste tendenser og udviklingen i den globale, menneskeretlige agenda, udvikling i EU-lovgivningen samt de vigtigste redskaber til at identificere risici og negativ påvirkning af menneskerettigheder. Webinaret afsluttes med et Q&A-forløb.

Dette webinar vil indeholde

  • En kort genopfriskning af centrale rammer og standarder for menneskerettigheder
  • Temperaturmåling på menneskerettigheder i kølvandet på pandemien
  • Udviklingen i Danmark og EU hen imod obligatorisk menneskeretlig due diligence
  • Hvordan du kommer i gang med vurdering af menneskerettigheder, herunder anvendte KPMG-værktøjer

Dato og tidspunkt

Tirsdag den 8. juni kl. 9.00 – 10.00

Registrering

Registrering er lukket. 

Talere

  • Dr. Meg Brodie - Director, Human Rights & Social Impact Services, KPMG Banarra (Australien)
  • Jenna Hytti - Manager, Responsible Investment & Sustainability Services, KPMG Finland
  • Anders Planck-Hendriksen - Consultant, Sustainability & ESG Services, KPMG Danmark

Ordstyrer: Frances Iris Lu, Head of Sustainability & ESG Services, KPMG Danmark

informative image