close
Share with your friends

Webinar - ESG-agendaen i et tværfagligt skatteperspektiv

KPMG Acor Tax og Nasdaq inviterer til webinar, hvor du kan blive klogere på skattepolitik, ESG-agendaen og "ansvarlig skat".

Bliv klogere på skattepolitik, ESG-agendaen og "ansvarlig skat".

abstract-blue-photo

Dato: 9. februar 2021

Tidspunkt: 09.00-10.00

Deltagelse: Gratis

Registrering: Tilmeld dig webinaret her.

 

Den 3. december 2020 offentliggjorde komiteen for God Selskabsledelse sine nye og opdaterede anbefalinger for Good Governance. For første gang foreligger nu en klar og tydelig anbefaling til bestyrelserne i alle danske børsnoterede selskaber om at udarbejde en skattepolitik – en politik, der skal være tilgængelig for offentligheden.

Anbefalingerne er nyskabende i Danmark og i tråd med det stigende fokus på ESG-agendaen hos både selskaber, investorer og øvrige interessenter. De træder i kraft for de regnskabsår, der starter den 1. januar 2021 og senere, hvorfor fristen for selskaber med kalenderårsregnskab vil være ved indlevering af regnskaberne allerede i 2022.Derfor inviterer KPMG Acor Tax sammen med Nasdaq til webinar 9 februar, kl. 9.00-10.00 med fokus på ESG-agendaen og den ansvarlige skat. Her vil du kunne blive klogere på de konkrete anbefalinger for udarbejdelse af en skattepolitik, den komplekse vej derhen, samt de forskellige interessenters og institutioners rolle og ansvar i forhold til ESG-agendaen generelt. For vejen til gode skattepolitikker brolægges ikke af skattefunktionerne alene.

Agenda:
Webinarets overordnede emner vil være som følger og struktureret i to dele:

DEL 1:

Nasdaq vil reflektere over egen rolle i forhold til ESG-agendaen og behandle spørgsmålene:

- Hvordan opleves behovet for transparens for både investor og for udsteder?
- Hvordan bygges bro mellem investorerne og udstederne?
- Hvilke forventninger er der til bæredygtige investeringer og det regulatoriske område?

DEL 2:

Søren Dalby, partner ved KPMG Acor Tax vil behandle emnet "Ansvarlig skat" og komme ind på:

- En overordnet introduktion til agendaen om ansvarlig skat
- Det konkrete indhold i de nye anbefalinger om udarbejdelsen af en skattepolitik
- Hvordan processen frem mod offentliggørelsen af en skattepolitik planlægges.

Målgruppe
Webinaret er henvendt til dig, der er bestyrelsesmedlem i en børsnoteret virksomhed eller er ansat som CEO, CFO, regnskabschef, økonomichef, investor relations, skattechef, og som vil blive involveret i udarbejdelsen af skattepolitikken.

Indlægsholdere: 

Søren Dalby, Partner, KPMG Acor Tax

Sylvester Andersen, Associate Vice President, Nasdaq

informative image