close
Share with your friends

Moms ved grænseoverskridende handel – compliance samt implementering af quick fixes

Følg med, forstå og få klare svar. Deltag i Tax Navigation 2020

København: 12. maj 2020 I Aarhus: 19. maj 2020

Tilmelding

Hiv en formiddag ud af kalenderen, og bliv opdateret på den seneste udvikling inden for skatteområdet. 

København: 12. maj 2020 - Tilmeld mig seminaret

Aarhus: 19. maj 2020 - Tilmeld mig seminaret

Deltagelse er gratis.

Ved tilmelding vil vi bede om få oplyst dit telefonnummer med det formål at kunne kommunikere med dig i forbindelse med seminarene. 

Beskrivelse

Baggrund

Vi oplever til stadighed, at skattemyndighederne nationalt såvel som internationalt har meget fokus på den momsmæssige håndtering af grænseoverskridende transaktioner. Dette understøttes af de nyligt indførte quickfixes samt myndighedernes udvidet adgang til data, der tilsammen gør det nemmere at kortlægge virksomheders internationale aktiviteter og dermed deres momsmæssige forpligtelser. Derudover ser vi i dag, at mange lande rundt om os er i gang med et opgør med den "klassiske" momsangivelse og i stedet indfører krav om momsrapportering i form af SAF-T, real-time reporting, making tax digital m.m. Mange virksomheder er grundet deres internationale aktiviteter allerede registreret lokalt og dermed omfattet af lokale regler samt lokal momsindberetning, hvilket stiller store krav til virksomhedernes compliance på området.

Set i lyset heraf er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til reglerne for at sikre korrekt håndtering af afregning, indberetning og fradragsret mv.

Selvom de momsmæssige konsekvenser af Brexit synes midlertidigt parkeret, må det alt andet lige forventes at være en stakket frist. Virksomheder bør derfor begynde at tage de indledende geværgreb for at forberede sig mod de moms- og toldmæssige konsekvenser, som et Brexit alt andet lige må forventes at medføre for netop deres forretning.

Om seminaret

På dette seminar zoomer vi ind på de forskellige fokuspunkter og risici ved grænseoverskridende transaktioner, både for varer og ydelser. Seminaret vil bl.a. fokusere på indberetningsforpligtelser, herunder momsangivelse, EU-salg uden moms (tidl. Listeindberetning) og Intrastat. Derudover vil vi komme omkring viderefakturering af omkostninger og registreringsforpligtelser, ligesom vi vil kigge ind i aktuelle emner og fremtidens momslandskab.

Seminarets overordnede emner er:

·   Gennemgang af momsreglerne for salg og køb af varer og ydelser fra ind- og udland

·   Opmærksomheder og risici i forbindelse med aktiviteter i udlandet

·   Etablering i udlandet

·   Implementering af quickfixes

·   Mulighederne for momsrefusion i udlandet

·   Trends inden for moms compliance i andre lande

Målgruppe

Seminaret er henvendt til dig, der arbejder som CFO, regnskabschef, controller eller økonomichef, og som har skat som en del af dine ansvarsområder.

Tid og sted

Seminarrækken afholdes i København og Aarhus:

 

København: 12. maj 2020 I kl. 9.00-11.00.

Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup

 

Aarhus: 19. maj 2020 I kl. 9.00-11.00.

Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

 

Der vil blive serveret morgenmad fra kl. 8.30.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende seminarrækken, er du meget velkommen til at skrive til os på taxevent@kpmg.com

Kontakter

informative image