Niels vendelbo

Niels Vendelbo

Partner, statsaut. revisor, Audit & Assurance

KPMG i Danmark

Niels Vendelbo er statsaut. revisor og leder af Accounting Advisory og Assurance-afdelingen hos KPMG Danmark, der arbejder med regnskabsrelateret rådgivning samt sikkerhed og erklæringer på andet end finansielle årsregnskaber.

Niels har en alsidig erfaring fra revision af virksomheder inden for forskellige brancher og industrier, herunder såvel private som offentlige virksomheder og myndigheder samt ministerier og styrelser. Niels har endvidere stor erfaring med grænseoverskridende koncernrevisioner i henhold til både den danske årsregnskabslov og de internationale regnskabsstandarder.

Niels arbejder primært med revisionsbeslægtede opgaver, herunder afgivelse af uafhængige ekspertvurderinger, vurdering og undersøgelse af besvigelser, assistance med retssager og tvister, implementering og vurdering af interne kontroller, interne revisionsopgaver samt børsnoteringer og omstruktureringer.

Publikationer
Indlæs mere
Netværk
Indlæs mere