Michael Tuborg

Michael Tuborg

Director, Leder af Real Estate sektoren, Audit

KPMG i Danmark

Michael er Head of Real Estate og Director i KPMG i Danmark. Han har arbejdet inden for revision og regnskabsvæsen i over 25 år og har omfattende erfaring med grænseoverskridende koncernrevisioner, komponentrevision af datterselskaber samt revision af årsregnskaber efter både årsregnskabsloven og IFRS.

Michael har ydet revisions- og rådgivningsydelser til store og mellemstore danske virksomheder samt multinationale koncerner inden for en bred vifte af erhvervssektorer. Han har i over 15 år beskæftiget sig med revisions-, skatte- og rådgivningsopgaver for både danske og internationale ejendomsinvestorer i form af aktie- eller andelsselskaber, private kapitalfonde, investeringsforeninger og pensionskasser.

Han har international erfaring fra en toårig udstationering til KPMG i Malaysia samt fra en lang række internationale kunder. Michael har stor fokus på at levere tværfaglige ydelser af høj kvalitet til ejendomssektoren.

Akkreditering
  • Statsautoriseret revisor

Om KPMG
  • KPMG er en katalysator for forandring. Vi udfordrer konventioner og arbejder på tværs af rådgivning, revision og skat. Vi leverer værdi til vores kunder gennem dyb indsigt og engagement.

Publikationer
Indlæs mere
Netværk
Indlæs mere