Kim Schmidt

Kim Schmidt

Partner

KPMG i Danmark

Kim har 20 års erfaring fra revisionsbranchen. De sidste 10 år med fokus på finansielle virksomheder samt tilhørende services (forsikringsmæglere, forsikringsagenter mv.). Udover hovedfokus på den finansielle sektor har Kim sideløbende serviceret adskillige andre brancher, herunder ejendomsadministration og investeringsselskaber, service- og outsourcing-selskaber, shipping mv.

Uddannelse og kvalifikationer
  • Statsaut. revisor

  • Certificeret af Finanstilsynet til at påtegne finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder

Publikationer
Indlæs mere
Netværk
Indlæs mere