close
Share with your friends

Bettina Mikkelsen

Director, afgiftsrådgiver

KPMG ACOR TAX in Denmark

Bettina har mere end 10 års rådgivererfaring indenfor energi-, miljø- og punktafgifter fra de store revisionshuse (KPMG, EY og PWC), efter endt uddannelse ved SKAT (FM). Inden sin ansættelse ved KPMG Acor Tax i 2016 har Bettina arbejdet 1½ år ved Arla Foods amba som ansvarlig for koncernens håndtering af energiafgifter i core countries (DK, SE, DE og UK), hvor hun har haft fokus på opbygning og styrkelse af processer, interne kontroller og ”energy tax control framework”. Bettina har bl.a. stået i spidsen for et Tax Governance samarbejde med de danske skattemyndigheder samt været udstationeret i 3 måneder i Sverige med det formål at implementere ”energy tax control framework”.

Som rådgiver har Bettina betjent virksomheder indenfor mange forskellige brancher, særligt industrisektoren og forsyningssektoren, hvor energi-, miljø- og punktafgifter fylder en stor del af virksomhedernes budgetter og dagligdag. Hertil har hun som inhouse energy tax specialist i Arla Foods opnået indgående erfaring indenfor processer og problemstillinger i fødevarebranchen, særligt mejerisektoren.

Bettina arbejder både med operationel og strategisk rådgivning, og hun følger de politiske processer inden for klima, grøn omstilling og energiafgifter tæt. I sit rådgivervirke samarbejder Bettina med mange forskellige stakeholders og interessenter, herunder også eksterne samarbejdspartnere, f.eks. brancheorganisationer og energikonsulenter.

Bettina Mikkelsen

Uddannelse og kvalifikationer

  • Fuldmægtiguddannelse fra SKAT

  • Teknikkursus fra Aarhus Maskinmesterskole

  • HD (O)

Publikationer
Indlæs mere
Netværk
Indlæs mere

Følg mig