Mina Erbas

Consultant

KPMG in Denmark

Mina er statskundskabsstuderende ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, og hun har tidligere erfaring med konsulentarbejde fra konsulenthuset CEDI. På studiet har Mina beskæftiget sig en del med metode, hvor hun har fået et godt kendskab til databehandling og analysearbejde gennem både kvantitativ og kvalitativ metode. Hun har også beskæftiget sig med forvaltning, herunder offentlig forvaltning, hvilket har givet hende et dybere indblik i den offentlige sektors funktionsmåde. I sit tidligere arbejde som studentermedhjælper hos CEDI arbejdede Mina for at effektivisere og digitalisere den offentlige sektor, hvor hun bl.a. stod for dataindsamling, -behandling og udarbejdelse af de endelige analyser.

  • Statskundskab (nuværende) - Københavns Universitet