close
Share with your friends

Henrik Barner Christiansen

Partner

KPMG i Danmark

Som ledende partner på en række revisions- og rådgivningsopgaver i og uden for den finansielle sektor, har Henrik leveret revisions- og rådgivningsydelser til såvel store og mellemstore danske virksomheder samt multinationale koncerner.

Henrik har i mange år været leder af EY Financial Services’ bankaktiviteter i Danmark på tværs af forskellige ydelses- og kompetenceområder, og Henrik har tilsvarende ledet revisions- og rådgivningsopgaver for forsikringsselskaber. Henrik deltager endvidere løbende som kvalitetssikringspartner på en række finansielle danske kunder og som kvalitetskontrollør i udlandet.

Efter skiftet til KPMG i september 2018 er Henrik medlem af ledelsen af aktiviteter og services rettet mod kunder i den finansielle sektor. Henrik vil fremadrettet være underskrivende partner på Codan / Trygg-Hansa ligesom Henrik på sigt skal overtage ansvaret som Quality & Risk Management Partner i KPMG. 

Henrik Barner Christiansen

Uddannelse og kvalifikationer

  • Statsautoriseret revisor og certificeret af Finanstilsynet til at påtegne finansielle rapporter for kreditinstitutter såvel som forsikringsvirksomheder

Publikationer
Indlæs mere
Netværk
Indlæs mere

Følg mig

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel