Annie Cedervall

Annie Cedersjö

Senior Consultant, NewTech

KPMG i Danmark

I de sidste to år har Annie rådgivet kunder i deres RPA-implementeringer, hvor hun har fokuseret på at belyse konsekvenserne af den teknologiske udvikling i en erhvervskontekst. I sine projekter har hun vurderet automationspotentialet i kunders processer ved hjælp af opdagelsesaktiviteter som workshops, deep dives og work shadowing.

Hun har ydet support i forbindelse med udvælgelse af RPA-leverandør i forhold til kundens automatiseringsstrategi, ambitionsniveau og procesegenskaber og faciliteret kurser for RPA Business Analysts og kurser omkring RPA-strategi og implementering, og herunder også udført modenhedsvurderinger af etablerede RPA Centers of Excellence.

Hun er specialiseret i RPA governance og udformningen af styringsmodeller for at sikre, at Robotics-funktioner implementeres effektivt og at sikkerhed, kvalitet og produktivitetsaspekter tages med i betragtning.

Publikationer
Indlæs mere
Netværk
Indlæs mere