Peter Rose Bjare | KPMG | DK
close
Share with your friends

Peter Rose Bjare

Partner

KPMG ACOR TAX in Denmark

Gennem Peters over 25 år med KPMG og ikke mindst i sin stilling som skatte-partner for en række af KPMGs største kunder, har han udviklet et indgående kendskab til og stor erfaring i alle aspekter af skatteretten, navnlig i selskabsskatteloven og (international) sambeskatning, fond-strukturering og beskatning, herunder i forbindelse med reorganisering og køb og salg af virksomheder mv.


Han er anerkendt for sin skarpe, analytiske og løsningsorienteret tilgang til opgaverne, og han besidder det fulde overblik samt en unik viden om detaljerne i skatteregler; kvaliteter som gør ham til en stærk efterspørgsel som sparringspartner i forbindelse med dag-til-dag spørgsmål samt store ad hoc opgaver. Dette set i forhold til erfarne skattemæssige ledere samt på CFO niveau.


Peters kernekompetencer ligger inden for det finansielle område, herunder beskatning ifbm. kapitalgevinster, finansieringsforhold og strukturer samt de vigtigste bestemmelser i § 4-6 i Statsskatteloven vedrørende skattepligtige og fradragsberettigede dele af indkomsten. Desuden er han en førende ekspert om beskatning af kommercielle og velgørende fonde.

Uddannelse og kvalifikationer

  • Uddannet inden for skat revision

  • HD i regnskab og økonomistyring fra Copenhagen Business School (CBS)

  • KPMGs ledelsesuddannelsesprogrammer

Om KPMG

  • KPMG er en katalysator for forandring. Vi udfordrer konventioner og arbejder på tværs af rådgivning, revision og skat. Vi leverer værdi til vores kunder gennem dyb indsigt og engagement.

Publikationer
Indlæs mere
Netværk
Indlæs mere

Følg mig

 

Tilbudsforespørgsel

 

Send