Lau Bent Baun

Operations Leader og Partner

KPMG i Danmark

Lau er Operations Leader hos KPMG Danmark og er samtidig en pragmatisk og serviceorienteret revisionspartner med mere end 25 års erfaring med revision og rådgivning af store og mellemstore danske virksomheder og internationale koncerner.

Sammen med sine kollegaer er Laus mission at redefinere revisions- og rådgivningsbranchen og skabe en innovativ virksomhed inden for revision, rådgivning og skat på det danske marked. Grundet Laus tidligere rolle som Vice President i ISS er han en af de få revisorer, der har erfaring med at sidde på "den anden side af bordet", hvilket giver en interessant dimension til hans baggrund og ofte bringer merværdi til hans kunder.

Lau har en dybdegående indsigt i koncernrevision, og udover den danske regnskabspraksis har han også stor erfaring med at aflægge regnskaber i overensstemmelse med IFRS samt køb og salg af virksomheder. Derudover er Lau også amerikansk krediteret.

Lau er ydermere udpeget af Erhvervsstyrelsen som censor ved eksamen for statsautoriserede revisorer, og han er samtidig en velkendt foredragsholder i revisions- og regnskabsmæssige emner. Lau er KPMG's repræsentant i FSR – danske revisorer, en organisation der varetager revisionsfagets interesser i Danmark.

  • Statsautoriseret revisor (2000)

  • Statsautoriseret revisor