Valuační služby

O nás

Pomáháme s alokací kupních cen formou přípravy nebo revize PPA reportů, asistujeme při ocenění nehmotných aktiv a provádíme testy na jejich znehodnocení (impairment analýzy dle IAS 36).

Auditním oddělením KPMG poskytujeme podporu v oblasti oceňování a účetního zachycení komplexních transakcí. Provádíme revize znaleckých posudků, ocenění pro účely impairment testování nebo alokace kupní ceny. Případně revidujeme významné předpoklady pro ocenění jako je například diskontní míra.