Technické účetní poradenství

Technické účetní poradenství

Technické účetní poradenství

Asistujeme při přípravě technických účetních memorand, stanovisek
a výstupů navázaných na účetní transakce a jejich vývoj.

  • Pomáháme společnostem při přípravě na audit / due diligence.
  • Procházíme klíčové procesy, systémy, účetní postupy a interní politiky, zpracováváme rozdílovou analýzu a navrhujeme případné změny podle zavedené praxe.
  • Připravujeme nebo připomínkujeme účetní směrnice a manuály, zpracováváme metodické pokyny ke specifickým účetním tématům.
  • Pomáháme s přechodem na lokální standardy.
  • Hledáme vhodná řešení pro účetní zachycení nestandardních transakcí a poskytujeme interpretaci na základě ověřené praxe.
  • Pomáháme se zavedením nových účetních standardů, jako je IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16, IFRS 17 aj.

Spojte se s námi