Poradenství v oblasti účetních a reportingových procesů

Poradenství v oblasti účetních a reportingových procesů

Poradenství v oblasti účetních a reportingových procesů

Asistujeme společnostem při nastavování a vylepšování jejich interního nebo externího reportingového procesu tak, aby měl vysokou technickou kvalitu a vyhovoval komplexním regulatorním požadavkům.

  • Vytváříme nebo připomínkujeme formulované interní procesy
    a reporty.
  • Navrhujeme jejich zlepšení, zjednodušení a zefektivnění s cílem snížit časovou náročnost reportingu.
  • Asistujeme při zavádění účetních softwarů.
  • Pomáháme s technickými aspekty reportingu, jako je struktura reportingových balíčků, mapování účtů, rekonciliace, tvorba účetních manuálů nebo XBRL reporting. 

Spojte se s námi