Poradenství v oblasti regulatorního reportingu

Poradenství v oblasti regulatorního reportingu

Poradenství v oblasti regulatorního reportingu

Poskytujeme poradenství ohledně specifického reportingu vyžadovaného regulátory napříč různými odvětvími, zeměmi a účetními rámci. Naši odborníci dohlíží, aby byl reporting kompletní, kvalitní a aby vyhovoval všem regulatorním požadavkům.

 • Asistujeme při vyplnění nebo revizi reportingových balíčků.
 • Pomáháme s přípravou přechodu mezi jednotlivými účetními rámci.
 • Zpracováváme a připomínkujeme statutární individuální nebo konsolidované účetní závěrky (kvartální, pololetní nebo roční).
 • V případě specifických transakcí pomáháme s přípravou požadovaného finančního reportingu nebo poradenství.

  Týká se to například těchto oblastí:
  • efekty přeměn společnosti (fúze, akvizice aj.),
  • pro forma výkaznictví,
  • zahajovací rozvahy a související přílohy.

Spojte se s námi