Poradenství v oblasti konverzí a změn účetních rámců (IFRS, US GAAP, German GAAP)

Poradenství v oblasti konverzí a změn účetních rámců

Poradenství v oblasti konverzí a změn účetních rámců

Pomáháme klientům při přechodu ze současných primárních standardů (národních rámců) na mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Využíváme globálních metodologií definujících jednotlivé stupně přechodu od posouzení přes návrh a implementaci až po udržitelnost změn.

Náš tým pokrývá následující činnosti:

Konverzní služby

Zpracováváme rozdílové analýzy mezi CAS a IFRS / US GAAP / German GAAP při přechodu společnosti na jiné standardy, navrhujeme nebo připomínkujeme příslušné změny a pomáháme také s pravidelnými aktualizacemi.

Změny účetních rámců

Asistujeme při přechodu na jinou funkční měnu, pomáháme se sjednocováním účetních metod a procesů v rámci skupiny, provádíme GAP analýzu, navrhujeme řešení a asistujeme při implementaci
a pravidelné revizi.

Aplikace nových IFRS standardů

Analyzujeme dopady nových standardů na společnost, pomáháme s analýzou smluv a s vykazováním povinných přílohových informací, v případě potřeby připomínkujeme navržená implementační opatření.

Spojte se s námi