Poradenství v oblasti finančního reportingu

O nás

Poskytujeme společnostem technické účetní poradenství a asistujeme při nastavování a vylepšování jejich interního nebo externího reportingového procesu tak, aby měl vysokou technickou kvalitu a vyhovoval komplexním regulatorním požadavkům. V rámci poradenství v oblasti finančního reportingu poskytujeme našim klientům zejména následující služby:

  • Vytváříme nebo revidujeme interní procesy a reporty. Navrhujeme jejich zlepšení, zjednodušení a zefektivnění s cílem snížit časovou náročnost reportingu.
  • Procházíme klíčové procesy, systémy, účetní postupy a interní politiky, zpracováváme rozdílovou analýzu a navrhujeme případné změny podle zavedené praxe.
  • Připravujeme nebo připomínkujeme účetní směrnice a manuály, zpracováváme metodické pokyny ke specifickým účetním tématům.
  • Pomáháme společnostem při přípravě na audit nebo due diligence.
  • Asistujeme při implementaci účetního softwaru.
  • Pomáháme s technickými aspekty reportingu, např. s revizí či nastavením struktury reportingových balíčků, mapováním účtů a různých rekonciliací.
  • Asistujeme při přípravě účetních memorand a stanovisek. Identifikujeme alternativní účetní postupy, běžně používané praktiky a příklady a interpretace KPMG. Pomáháme při aktualizaci účetních směrnic tak, aby zohledňovaly vývoj v oblasti účetnictví.
  • Hledáme vhodná řešení pro účetní zachycení nestandardních transakcí a poskytujeme interpretaci na základě ověřené praxe.