Udržitelné finance

Udržitelné finance

Aktivity finančního systému mají významný dopad na společnost, životní prostředí i ekonomiku.

Finanční systém má významný dopad na společnost, životní prostředí i ekonomiku.

Aktivity finančního systému mají významný dopad na společnost, životní prostředí i ekonomiku. Zákazníci, zaměstnanci, investoři, regulátoři i veřejnost kladou stále větší důraz na životní prostředí, společenskou odpovědnost a správu věcí veřejných (Environment, Social, Governance – ESG). To mění způsoby získávání kapitálu a pravidla, jakým jej finanční instituce rozdělují. Udržitelné finance odměňují ty, kteří dosahují dobrých výsledků na základě faktorů ESG, jež signalizují odolnější a udržitelné podnikání. Udržitelné finance umožňují věřitelům nabízet nové produkty, které budou mít pozitivní dopad.

Pandemie covidu-19 přinesla zkušenost, že firmy mohou přijmout nové způsoby práce rychleji, než si myslely. Učinit z udržitelných financí klíčovou oblast investiční strategie už pomalu přestává být volbou a stává se povinností.

Roste počet faktorů, kvůli kterým kapitálové trhy více zaměřují svá portfolia na rizika a příležitosti v oblasti ESG a udržitelné investiční strategie. Mezi ty hlavní patří:

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD): rostou očekávání, že investoři budou schopni porozumět finančním rizikům souvisejícím se změnami klimatu a reportovat je napříč svými portfolii.

Reportování dopadů: vlastníci a správci majetku začínají reportovat environmentální a sociální dopady svých portfolií v souladu s cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs).

Závazky k zásadám OSN pro odpovědné investice (UN PRI): signatáři jsou povinni dokládat, jak aplikují zásady odpovědného investování napříč svými portfolii.

Zelené a sociální dluhopisy: významně narůstá množství dluhopisů, které mají pozitivní environmentální, energetický a sociální dopad.

Zelená dohoda pro EU

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

- udržitelné investice
- analýza udržitelnosti procesů a investičních principů a strategií
- implementace doporučení TCFD: GAP analýza, identifikace a reporting rizik
- měření a reporting dopadu investic
- tvorba RI reportu (Responsible Investment)
- ověření zelených a sociálních dluhopisů
- ověření zveřejňovaných informací z oblasti ESG a posouzení RI a dalších průmyslových odvětví (např. PRI, GRESB).
 

Spojte se s námi