Strategie udržitelnosti a reporting

Strategie udržitelnosti a reporting

Postavte strategii dlouhodobé udržitelnosti na pevných základech.

Postavte strategii dlouhodobé udržitelnosti na pevných základech.

Změna klimatu, nedostatek vody a přírodních zdrojů a další environmentální problémy mají vliv na podnikání mnoha firem a nesou s sebou i finanční důsledky. I proto těmto tématům věnuje stále větší pozornost veřejnost, ale také investoři nebo regulátoři. Společnosti na tuto situaci musí reagovat, ať už z vlastního rozhodnutí, nebo pod vnějším tlakem.


V KPMG firmám pomáháme identifikovat klíčové oblasti, které mají významný dopad na jejich podnikání. Mohou tak sloužit jako základ pro vytvoření strategie dlouhodobé udržitelnosti. Během přípravy strategie zohledňujeme aktuální i dlouhodobé trendy, rizika a příležitosti. Pomáháme fungovat efektivněji v souladu s dlouhodobou udržitelností. Rádi budeme spolupracovat i s vámi na sestavení nefinančních zpráv nebo jejich ověření a vyhodnocení úspěšnosti nastavené strategie.


Zapojujeme odborníky z oblasti daní, auditu a poradenství včetně specialistů na jednotlivé sektory, konzultanty, daňové a účetní specialisty a experty v IT, dodavatelském řetězci, infrastruktuře, mezinárodním rozvoji a dalších oblastech. Neobdržíte od nás obecné rady a univerzální řešení, místo toho můžete těžit z řešení na míru, které připraví náš pečlivě sestavený tým


Naše služby zahrnují:

  • Rozvoj strategie: vytvoříme strategii udržitelnosti, stanovíme plány a cíle, rámce řízení, zapojení různých aktérů a provedeme srovnání s postupy osvědčenými v praxi.
  • Posouzení rizik: vyhodnotíme významnost klíčových témat (tzv. materiality assessement), provedeme mapování rizikové propojenosti a seskupování problémů, mapování klíčových aktérů a vyhodnotíme dodavatelský řetězec.
  • Identifikace problémů, prioritizace a řízení: jde například o riziko změny klimatu, odolnost komunity, ESG screening, přírodní kapitál, globální trendy, dopady na životní prostředí a sociální otázky.
  • Příprava, sestavení a ověřování nefinančních zpráv a reporting: podklady pro členy správních rad, ředitele, management nebo externí představitele (např. akcionáře a veřejnost) podle standardů GRI, WEF, IR a podobně.


Pomáháme klientům porozumět povaze a rozsahu klimatických rizik a příležitostí a rozhodnout o správné strategické reakci. Poskytujeme konzultace týkající se měření uhlíkové stopy, vodní stopy a využití principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky).
 

Spojte se s námi