Služby v oblasti udržitelnosti

Služby v oblasti udržitelnosti

Úspěch a výkon společnosti se neměří pouze finančními údaji, ale také přístupem v oblasti udržitelnosti.

Podpoříme vás na cestě k udržitelnosti.

Udržitelnost se stala důležitým strategickým faktorem nejen pro společnosti, ale i pro investory. Očekávání a požadavky zákazníků a zaměstnanců narůstají, firmy se musí vyrovnat s novými regulacemi. Zároveň je třeba reagovat na environmentální a společenské problémy: od změny klimatu, úbytku zdrojů (např. nerostných surovin) a zhoršujících se ekosystémů k růstu populace, urbanizaci a rostoucímu důrazu na ochranu lidských práv. Má-li být společnost schopna úspěšně řídit rizika a příležitosti plynoucí z těchto změn a vybudovat dlouhodobě udržitelné podnikání, čeká ji mnoho úkolů.

Budování obchodního modelu v souladu s principy udržitelnosti a vytváření podmínek pro bezpečné a spolehlivé obchodní aktivity vám umožní fungovat efektivně a podpoří váš budoucí rozvoj. Odborníci KPMG pomohou zavést ohled na udržitelnost do každodenního chodu vaší společnosti a podpoří vás svými znalostmi.
 

Nabízíme tyto služby:

  • strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti a reporting;
  • udržitelné finance;
  • udržitelný dodavatelský řetězec.
     

Spojte se s námi