Řízení společností a strategie řízení rizik

Řízení společností a strategie řízení rizik

Řízení společností a strategie řízení rizik

Klientům z řad finančních institucí pomáháme se strategickými procesy, jako je vstup na trh, majetková přeměna nebo organizační struktura.

Tým pro správu společností a strategii řízení rizik má bohaté zkušenosti s přípravou bankovních a jiných licencí a umí klienty z řad domácích
i zahraničních investorů provést kompletním procesem zřízení finanční instituce na českém trhu.

Asistuje při vydávání cenných papírů na regulovaných českých
i zahraničních trzích, dále vytváří nebo upravuje strategii řízení rizik
a organizační strukturu včetně související předpisové základny
a vnitřních procesů (jak na úrovni funkce řízení rizik, tak na úrovni celé instituce). 

Spojte se s námi