close
Share with your friends

Komplexní poradenství v oblasti compliance

Compliance

1. Compliance Health Check

Rychle se měnící doba, legislativní požadavky i procesy ve společnosti vyvíjejí tlak na funkci compliance. Ta by se měla neustále přizpůsobovat změnám a pravidelně aktualizovat compliance program tak, aby byla firma vždy chráněna před klíčovými riziky.

 • Máte zavedenou funkci compliance a chcete vědět, zda vás chrání před aktuálními riziky?
 • Právě jste zavedli funkci compliance a chcete si ověřit, zda je správně nastavena?

 

Naše služby:

1. Quick Scan

 • Ověříme existenci procesů, činností a dokumentace spadající do compliance
 • Identifikujeme oblasti možného zlepšení

 

2. Detailní analýza

 • Procesy, činnosti a dokumentaci spadající do compliance rozebereme z hlediska jejich obsahu
 • Porovnáme činnosti funkce compliance s best practice modelem vašeho podnikání
 • Provedeme gap analýzu (identifikujeme rozdíly a navrhneme řešení, jak je pokrýt)

 

2. Compliance Management System

Firmy často řeší, co by funkce compliance měla plnit, kde je její místo ve firemní struktuře, komu by měla podléhat a jak zajistit, aby pokryla veškerá rizika.

 

Naše služby:

 • Nastavení role a odpovědnosti compliance oddělení či funkce compliance
 • Asistence při budování compliance týmu
 • Pomoc s přípravou compliance programu
 • Nastavení compliance agend v souladu s potřebami vaší firmy
  • Whistleblowing
  • Střet zájmů
  • Vyřizování žádostí (dle GDPR)
  • Vyřizování stížností
  • Incident management a eskalační mechanismy
  • Prevence praní špinavých peněz
 • Riziková analýza hrozeb, vyhodnocení zjištěných rizik a jejich prioritizace
 • Revize kontrolních mechanismů – zhodnocení efektivity kontrol, design a implementace nových kontrol, nastavení dokumentace a procesů spojených s agendou kontrol
 • Revize vnitřních předpisů a směrnic – nastavení efektivní evidence směrnic, příprava vzoru směrnic, nastavení procesů a dokumentace včetně přípravy směrnice o řízení vnitřní předpisové základny
 • Podpora při přípravě interního vzdělávání
 • Identifikace potřebných školení a návrh jejich struktury a obsahu
 • Určení skupin zaměstnanců, kteří mají daná školení absolvovat (compliance oddělení / zainteresovaní zaměstnanci / vedení firmy / všichni zaměstnanci)
   
Compliance graf

Compliance Management System

 

3. Revize vnitřního řídicího kontrolního systému

Zavádění kontrolních funkcí a výborů už není doménou jen finančního sektoru. Velké a středně velké podniky také potřebují znát rizika, kterým jsou vystaveny, a chtějí je efektivně snižovat, monitorovat a řídit. Prvním krokem je nastavení vnitřního řídicího kontrolního systému (VŘKS).

 • Co by měl VŘKS obsahovat a pokrývat? Jak by měl vypadat?
 • Nevíte, zda vám fungují vnitřní kontrolní mechanismy?
 • Nejste si jisti, zda máte správně fungující kontrolní funkce a agendy?
 • Chcete vědět, zda máte správně nastavené role a odpovědnosti vedoucích pozic?

 

Naše služby:

 • Revize a nastavení organizačního uspořádání společnosti a vnitřních kontrolních mechanismů
 • Nastavení a implementace kontrolních funkcí a útvarů

 

4. Transformace compliance oddělení a funkce compliance

Vnější prostředí i vnitřní firemní procesy se rychle mění, stále častěji se ve firmách využívá umělá inteligence, roboti či datové analýzy. Problémy jsou komplexnější a časově náročnější. Funkce compliance by neměla být pozadu.

 • Máte pocit, že je výkon některých vašich agend pomalý a neefektivní?
 • Potřebujete poradit, jak by se daly některé procesy dělat jinak, lépe či rychleji?
 • Řešíte stále spoustu agend na papíře?
 • Máte velká rizika, jež chcete efektivně ošetřit?
 • Chcete efektivně řídit větší množství rizik?

 

Naše služby:

 • Poradenství v oblasti optimalizace a digitalizace procesů, automatizace, robotizace a datové analýzy

 

5. Compliance Management Programme

Význam compliance roste a zvyšují se také nároky na jeho manažery. Nejúspěšnější jsou ti, kteří umí kombinovat znalosti z oblasti práva, řízení rizik, auditu a projektového řízení. Jen tak dokážou všechny změny a rizika správně a včas identifikovat, vyhodnotit a řídit.

 

Naše služby:

 • Komplexní vzdělávací program KPMG vás vybaví všemi potřebnými znalostmi – projděte sérií školení a získejte certifikaci KPMG Compliance Officer nebo KPMG Compliance Manager, více informací najdete na webu Business Institutu.
   

Spojte se s námi

Související