Soulad IT oblasti s regulacemi

Soulad IT oblasti s regulacemi

Soulad IT oblasti s regulacemi

Naši odborníci pomáhají klientům určit, zda je jejich IT oblast v souladu se stávajícími nebo novými regulacemi. Po analýze prostředí navrhují taková řešení, aby jejich implementace byla dosažitelná, smysluplná
a zároveň v souladu s tržní praxí a očekáváním regulátorů.

Využíváme našich znalostí trhu, pravidelně monitorujeme regulaci nejen českou, ale především unijní, a tak jsme vždy krok před našimi klienty. Díky množství úspěšných projektů jsme poznali širokou škálu odvětví
a typů společností, což nám umožňuje utvořit si dobrý benchmark vyspělosti IT procesů napříč trhem.

V oblasti IT našim klientům pomáháme mimo jiné s následujícími regulacemi: zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR, CSDR, PSD2
a vyhlášky České národní banky.

Kromě toho se specializujeme na oborové frameworky a standardy typu ISO/IEC 27000, ISO/IEC 22301, ITIL nebo Cobit.

Spojte se s námi