Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Současné digitální prostředí vystavuje organizace a jejich data rizikům
a hrozbám, které je nutné řešit různými technickými a procesními prostředky. Chybně nastavené nebo nekontrolované firemní procesy mohou pro organizaci z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti představovat významné riziko.

Náš tým se zabývá poradenstvím, kompletním posouzením
a zpracováním nastavení informační a kybernetické bezpečnosti v organizacích. Věříme, že kybernetická bezpečnost není jednorázovou aktivitou, ale kontinuálním procesem v rámci celé organizace.

Úroveň informační bezpečnosti posuzujeme z různých úhlů pohledu:  

 • hrozby, zranitelnost a rizika obvyklá pro organizaci
 • vyspělost kybernetické bezpečnosti v rámci organizace
 • používání zákonů, metodik a mezinárodních standardů (ZKB, ISO, ITIL, GDPR)
 • nastavení kontrolních mechanismů v organizaci
 • prevence úniku dat (DLP)
 • řízení bezpečnostních incidentů a rizik
 • strategie a plány z pohledu kybernetické bezpečnosti
 • vypracování bezpečnostních směrnic
 • posouzení vhodnosti nastavení procesů a SW/HW nástrojů
 • kontrola aplikačního vývoje a jeho životního cyklu
 • úroveň prevence a detekce kybernetické kriminality

Naši odborníci disponují certifikacemi v různých oblastech (CISA, CRISC, ITIL, Prince2, CISM, CISSP) a výsledné řešení přizpůsobují konkrétním potřebám společnosti. 

Spojte se s námi